Проект Решения.( об исполнение бюджета за 2017 г.)